Nakup opreme za predelavo sadja

NAZIV AKTIVNOSTI

NAKUP OPREME ZA PREDELAVO SADJA

(PODUKREP M4.02 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

 

POVZETEK

V okviru investicije bo kmetija investirala v posodobitev opreme za predelavo sadja v sok.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V okviru investicije bo kmetija investirala v nakup:

 • Nakup pnevmatske stiskalnice za sadje 1500 l

 • Nakup pralnika, mlina in transporterja za sadje, 3000 kg/h

 • Nakup polnilca bag in box do 240 vreč/h

 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitost

 • Pridelava ekološke hrane.

 • naložbe v ekološko pridelavo hrane;

 

Kmetija bo z opremo posodobila obrat za predelavo sadja, kjer bo možno predelovati tudi druge sadje sadne, ne samo jabolk.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru javnega razpisa bo kmetija dosegala naslednje rezultate:

 • Povečanje učinkovitosti in produktivnosti na kmetiji

 • Povečanje tržne pridelave na kmetiji

 • Poovečanje prodajnih zmogljivosti

 • Izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in nižjih stroškov

 • Boljša kvaliteta proizvodov.

   

   

VIR FINANCIRANJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje